پلن های عضویت ویژه

برنزی
برنزی
100000 تومان
50 فایل در ماه
بدون محدودیت تعداد دانلود روزانه
بدون محدودیت در نوع محصول
مدت اعتبار: 30 روز
غیر قابل انتقال به ماه بعد
طلایی
طلایی
200000 تومان
200 فایل در ماه
بدون محدودیت تعداد دانلود روزانه
بدون محدودیت در نوع محصول
مدت اعتبار: 30 روز
غیر قابل انتقال به ماه بعد
نقره ای
نقره ای
150000 تومان
100 فایل در ماه
بدون محدودیت تعداد دانلود روزانه
بدون محدودیت در نوع محصول
مدت اعتبار: 30 روز
غیر قابل انتقال به ماه بعد